مشاوره رایگان

 تحصیل در روسیه،بلاروس و اوکراین

فهرست اصلی

دانشگاه دولتی ملی فنی بلاروس

          دانشگاه دولتی ملی فنی بلاروس دانشگاه دولتی بلاروس دانشگاهی دولتی و یکی از قدیمیترین دانشگاههای بلاروس میباشد که در هشتم آبان ماه سال هزارو سیصدو سی هجری شمسی (مطابق با ۳۰ اکتبر ۱۹۲۱ میلادی ) تأسیس شده است. این دانشگاه در حال حاضر یکی از مجتمع های بزرگ علمی و آموزشی میباشد که دارای ۱۷ دانشکده 109 دپارتمان و 5 شاخه از دپارتمان ها در صنعت، تشکیل شده است. و همچنین انستیتو و سازمانهای تکنولوژی ، انستیتوی مدیریت فن آوری ، انستیتوی الهیات و کالج های حقوقی می باشد. بعلاوه ، در ساختار این دانشگاه سه انستیتوی تحقیقات علمی ، ۵ مرکز تحقیقاتی ملی ، ۱۴ موسسه علمی – صنعتی قرارگرفته اند. در این دانشگاه ، بیش از ۸۵۰۰ نفر مشغول به فعالیت می باشند که در میان آنها ۳۰۰۰ استاد ، ۴ دانشمند ، ۱۲ نفر عضو آکادمی علوم بلاروس ، تقریباً ۴۰۰ دکتر، ۱۶۰۰ دانشیار قرار دارند. بیش از ۲۴۰۰۰ دانشج ...

لیست رشته های دانشگاه ملی فنی بلاروس

 لیسا رشته های دانشگاه ملی فنی بلاروس لیست رشته های کارشناسی Informational Systems and Technologies Engineering support and maintenance of sport object Sports Engineering Bridges،transport tunnels،underground Highway Engineering Geodesy Building، road and hoisting Machines and Equipment (Economics and Organization of Production (Road Economy Methods and Devices of quality control and Objects condition diagnostics Trade equipment and Technologies Technological Equipment of Machinebuilding Industry Technology of Mechanical Engineering Ecological management and Audit in Industry Development of mineral Resources Deposits Technology and Equipment of peat mining Mining Machines and Equipment Organization of Road Traffic Organization of Transportation and management on automobile and u ...

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

توئیترگوگل پلاسفیسبوک